CARS4FUN modely aut - ochrana osobních údajů

V souvislosti s platností evropského Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) mi dovolte Vás informovat o ochraně a zapracování Vašich osobních údajů.

Toto obecné Nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzických osob). V českém právním prostředí toto obecné Nařízení nahrazuje od 25. května 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který dříve stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

V tomto dokumentu se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR. Zároveň tímto dokumentem plním svou informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Jmenuji se Jiří Kysela, podnikám na základě IČ 71915192, sídlo mám na adrese Krásova 1834/2, 13000 Praha 3, a provozuji eshop CARS4FUN modely aut na adrese www.cars4fun.cz a webovou stránku Laudoracing-Model CZ na adrese www.laudoracing-model.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem mého webu, svěřujete mi v různém rozsahu své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 607 865 513 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde: http://www.cars4fun.cz/cs/napiste-nam

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyjadřované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, to znamená, že:

 • zpracovávám osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především na základě oprávněného zájmu, z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti či na základě uděleného souhlasu;
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících právních důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje potřebuji k plnění smlouvy a souvisejícím službám (např. zaslání přístupu do zákaznického účtu, odeslání objednávky s modely aut, přidělení slevového kupónu, apod.);
 • vedení účetnictví: Jste-li mým zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a platbu daně z příjmů;
 • marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje mohu využívat za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás zajímají informace ode mě, a to po dobu 4 let od poslední objednávky (pokud zákonné lhůty nestanoví jinak). Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, a to po dobu 4 let od jeho udělení (pokud zákonné lhůty nestanoví jinak). V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím kontaktního formuláře, výše uvedených kontaktních údajů nebo odpovědí na zaslaný newsletter.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu nezbytně nutnou v rámci zákonných lhůt, pokud jsem v konkrétním případě neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek www.cars4fun.cz se mohou na disk Vašeho počítače ukládat soubory cookies pro měření návštěvnosti a zaznamenání informace, ze které stránky přicházíte. Pokud jste mým zákazníkem, tak i pro případ zapamatování Vašeho přihlášení ke svému zákaznickému účtu. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Webové stránky www.laudoracing-model.cz nevyužívají soubory cookies.

Cookies pro cílení reklamy nepoužívám.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Moje webové stránky s modely aut lze procházet i v anonymním režimu bez ukládání cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup moji spolupracovníci. V žádném případě neprodávám a nebudu prodávat Vaše osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje budu předávat třetím osobám pouze za účelem zpracování, vyřízení a doručení objednávky s modely aut.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, mohu využít služeb a aplikací zpracovatelů, kteří musí splňovat stejné zákonné podmínky při zpracování Vašich osobních údajů, jako já. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Statistiky návštěvnosti - Google Inc.
 • Poskytovatel webhostingu - WEDOS Internet a.s.
 • Dopravci - Česká pošta s.p., Zásilkovna s.r.o., DPD CZ s.r.o.
 • Zjišťování spokojenosti zákazníků - např. Heureka Shopping s.r.o., provozovatel portálu Heureka.cz a Heureka.sk

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávaní dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám a budu zpracovávat výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajištují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnuti Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte podle článků 15 až 21 GDPR následující práva:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat ode mne potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že bez zbytečného odkladu vymažu osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. Budu rád, pokud o tomto podezření informujete nejdříve mě, abych mohl zareagovat a případné pochybení napravit.

Pokud budete chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře zde: http://www.cars4fun.cz/cs/napiste-nam

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně mimo těch subjektů, kteří jsou nezbytně nutní k plnění smlouvy (doručení objednávky s modely aut).

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazuji předchozí dokumenty k ochraně osobních údajů.